Vincent Delecroix | INS Castell d’Estela | 1 de març de 2018

El dijous 1 de març vaig anar a l’escola d’Amer per parlar d’algoritmes i del fet que alguns utilitzessin probabilitats. Hi havia uns 40 estudiants d’entre 14 i 15 anys i tres professors. Vaig parlar 45 minuts i vam deixar 15 minuts per fer preguntes.

Durant la meva xerrada vaig coler destacar, d’entrada, que els dos temes següents són oposats: un algoritme (o programa informàtic) és una seqüència d’operacions dissenyada per respondre a un problema donat, i les probabilitats s’aborden amb fenòmens no deterministes. No obstant això, hi ha molta interacció entre ells.

Primer vaig discutir els dos resultats fonamentals de probabilitats, que són la “teorema dels grans nombres” i el “teorema del límit central” en el context de caminar aleatòriament (vegeu imatge 01 | vegeu imatge 02). La idea principal era mostrar que hi ha certa regularitat en la repetició d’un esdeveniment aleatori (com llançar una moneda).

A continuació, em vaig referir als algorismes i vaig explicar com calcular àrees mitjançant una mostra aleatòria de punts, així com la idea de l’algoritme de Page Rank que utilitza el motor de cerca de Google.

Sempre és difícil parlar amb joves estudiants. Hem de saber quins són els seus antecedents en matemàtiques perquè la xerrada sigui comprensible i per mantenint-los interessats. Algunes de les preguntes que van fer alguns estudiants eren sobre el contingut de la xerrada, però també alguna sobre els meus estudis.