Oriol Estela | Dinamig | 29 de gener de 2019

La conferència ha tingut lloc a les instal·lacions de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (DinamiG) davant d’una quinzena de persones de l’àmbit tècnic de l’agència, així com d’ADRINOC i l’Ajuntament d’Olot. La premissa de partida ha estat la necessitat d’analitzar les motivacions per intervenir en l’economia des de l’àmbit local (el per què) així com els objectius que es persegueixen amb aquesta intervenció (el per a què), per concloure que les respostes a ambdues preguntes es troben actualment molt condicionades per la procedència dels recursos disponibles per a les polítiques de desenvolupament econòmic local. Finalment, s’han exposat els instruments necessaris per trencar aquesta inèrcia: conèixer com funciona l’economia local, base fonamental per articular polítiques efectives, i les claus per construir una estratègia econòmica que atengui les tres dimensions del desenvolupament econòmic local (relacionar, posar en valor i atraure).