Joan Soler | Arxiver, gestor de documents i diplomatista

Aquest és l’esperit de l’arxivística catalana, que progressa en la mesura que els seus professionals es mostren actius i amb ganes d’innovar i millorar. Aquest és l’esperit que l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya mira de canalitzar mitjançant iniciatives formatives i de networking que permetin obrir les portes a què la professió es mantingui viva i atenta als canvis. L’àmbit de la governança de la informació i de la gestió integral de dades i documents és potser un dels que més ha evolucionat els darrers anys i, a vegades, costa mantenir un ritme que és abassegador. A la Residència FABER sobre arxivística ens n’hem adonat tots els participants. Els membres de l’AAC que van participar a la Junta del dissabte vam podem copsar que hi ha problemàtiques que són les mateixes en altres parts del món com ara al Brasil, la Xina, Holanda, els Estats Units o al Regne Unit. Diferents residents en ho han fet veure amb les seves presentacions i en les converses i discussions mantingudes. L’AAC, en aquest sentit, pren nota del contrast observat entre les diferents realitats i dels punts comuns, per continuar impulsant la professió aquí i a fora. En aquest sentit, a la reunió que vam tenir el dissabte 27 d’abril es van prendre diferents acords determinants:

El primer, fer que el Congrés d’Arxivística del proper mes de maig a Sant Feliu de Guíxols sigui un èxit i que els partners internacionals que hi participen, tornin als seus països amb una idea potent de l’arxivística catalana. L’arxivística catalana ha de ser coneguda i reconeguda al món.

El segon, establir un marc de col·laboració permanent amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya per seguir obrint el mercat laboral dels arxivers i els gestors de documents a les administracions catalanes.

I tres, iniciar una campanya de sensibilització a Catalunya que ens permeti incrementar la base social de l’arxivística catalana amb una campanya adreçada a la captació de nous associats que, a la vegada, ens servirà per fer-nos més clars i propers als ciutadans interessats amb les nostres funcions i valors.

L’ambient de FABER, l’acompanyament permanent del Francesc, la Gavina i el Pau, les facilitats i les converses ofertes en tot moment, ens han permès treballar en un marc incomparable i que les noves idees sorgissin fines, clares i diàfanes. Gràcies a la Residència FABER per haver-nos permès fer palès que la nostra professió és una font de professionals compromesos amb la provisió d’accés a la informació de qualitat.