Introduint l’economia fundacional

Introduint l’economia fundacional

Luca Calafati i Karel Williams | InnoBA (Barcelona) | 24 de gener de 2019 El dimecres 24 de gener, el meu coinvestigador Luca Calafati i jo [Karel Williams] vam presentar el tema “Introduint l’economia fundacional” a InnoBA de Barcelona. El seminari va ser organitzat...