Reflexions sobre la meva estada a Faber

Reflexions sobre la meva estada a Faber

Tiina Sihto | Candidata doctoral en política social i pública Vaig assistir a Faber com a part de la residència temàtica sobre feminismes des de mitjan octubre fins a finals de mes. Vaig arribar a Olot amb poques expectatives pel que fa a la residència o al treball...