Joan Soler | Arxiu Comarcal de la Garrotxa | 16 de maig de 2017

Joan Soler Jiménez, arxiver i gestor de documents, ha intentat avaluar com la premsa utilitza la documentació original per justificar algunes de les notícies més rellevants que genera el procés polític d’assoliment d’un estat sobirà a Catalunya. No només dins aquest marc, moltes notícies relacionades amb casos de corrupció que s’esgrimeixen per mirar de restar força política al Procés també han estat avaluades. “Ens hem adonat que en molts casos la premsa treballa amb fotocòpies descontextualitzades, documents electrònics de procedència incerta i que els utilitza amb una narrativa habitual: la del desvetllament del secret”. Malgrat tenir un glamur indiscutible, la narrativa del secret es torna en contra de qualsevol notícia. Molts dels documents utilitzats aporten molta informació sobre el procediment i la seva producció ens permet conèixer bé i millor els fets que s’hi descriuen. Així han vist com l’esborrany de l’UDEF que va servir per dinamitar el procés electoral del 25 de novembre de 2012 mai hauria d’haver estat atès per tractar-se manifestament d’un document incomplet i sense cap efectivitat jurídica. També s’ha vist com els dubtes provocats per les dues respostes que aparentment va aportar el Parlament Europeu a la pregunta d’un eurodiputat sobre si una DUI seria acceptada o no el 2015, es podien haver resolt avaluant amb detall els processos de gestió documental en origen i revisant la política de transmissió de metadades. Són només dos exemples del que l’arxivística, la gestió de documents i la diplomàtica poden aportar per mirar d’aportar un criteri d’avaluació de l’autenticitat documental, que evitaria a molts periodistes haver de recórrer a elucubracions o a riscos innecessaris. “Moltes notícies que s’han allargat amb el temps es podien haver resolt en un dia si s’hagués aplicat una metodologia d’anàlisi sòlida”.

Gràcies per compartir els teus coneixements amb nosaltres, Joan, i gràcies a tot l’equip de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.