CIEMEN Barcelona, 8 de febrer

Conferència: les dones i l’Islam, els rols de gènere en el nord del Caucas i desafiaments religiosos d’avui dia a la regió.