Paul Gifford | Universitat Ramon Llull (Barcelona) | 4 d’octubre de 2017

Paul Gifford va participar en un seminari a un grup d’estudiants de postgrau de l’Escola de Comunicació i Relacions Internacionals del Blanquerna a la Universitat Ramon Llull de Barcelona, convidat per la directora de l’Observatori de Mitjans, Religions i Cultura, Miriam Diez Bosch.

“Vaig parlar dels diferents tipus de cristianisme a l’Àfrica subsahariana, particularment entre les principals esglésies missioneres que participen de manera característica i profundament en el desenvolupament i les noves esglésies pentecostals, moltes de les quals atenen les necessitats més ‘religioses’ dels africans o la preocupació per les forces espirituals que es consideren responsables de tantes desgràcies de la vida.”

Alguns dels participants tenien una àmplia experiència sobre l’Àfrica, i l’animada discussió es va centrar en el paper polític d’ambdues formes de cristianisme, d’especial interès pels membres del programa de Relacions Internacionals.