Estefania Bedmar i Claudia Frontino | Escola d’Art d’Olot | 28 de setembre de 2018

La xerrada realitzada a l’Escola d’Art d’Olot s’ha centrat en les dones que es dediquen, o s’han dedicat, professionalment a la fotografia. Amb l’objectiu de visibilitzar-nos en un sector eminentment masculinitzat, hem recorregut obres i trajectòries de diverses fotògrafes clàssiques i contemporànies. A més a més, hem reflexionat de manera conjunta sobre la rellevància que tenim les fotògrafes en el sector professional.

Les dones som un agent imprescindible dins de la història de la fotografia i, amb aquesta xerrada, hem volgut despertar l’interès dels alumnes pel llegat que estem deixant en el camp de la imatge.

Durant la xerrada s’han generat dinàmiques de debat que han sobrepassat l’espectre estrictament fotogràfic i que creiem que ha enriquit l’activitat. De manera col·lectiva s’han posat sobre la taula reflexions sobre els motius d’aquesta invisibilització i han destacat l’estructura del sistema patriarcal com a principal font de discriminació.