Ayu Saraswati | Escola Oficial d’Idiomes (Olot)| 6 de novembre de 2017

Ayu Saraswati va presentar el seu treball als estudiants de nivell avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Olot. La conferència es va centrar en el feminisme i els nous mitjans. Concretament, sobre com les estratègies específiques que utilitzen les activistes feministes en espais en línia poden ser justificables i problemàtiques. Va posar exemples específics de la plataforma de mitjans socials com Instagram i va fer diversos suggeriments sobre els tipus de pràctiques activistes en línia que poden ser més productives. Els estudiants van fer preguntes molt importants sobre l’assetjament sexual en espais en línia i van mostrar molt de compromís durant la presentació.