Bipasha Baruah | INS Castell d’Estela | 2 de novembre de 2017

La doctora Bipasha Baruah va oferir una conferència titulada “Injustícia renovable? Una perspectiva global sobre l’ocupació de la dona en l’energia neta” a l’INS Castell d’Estela d’Amer. Va explicar com els països d’arreu del món experimenten maneres de fer menys eficients les seves economies mitjançant la creació de nous llocs de treball ecològics, el desenvolupament de tecnologies menys contaminants o l’adaptació dels sectors existents, com ara la gestió forestal, l’agricultura, la fabricació, l’aigua i els residus, transport i producció d’energia. No obstant això, en aquests terrenys es posa molt poca atenció al fet que grans grups de persones (dones, migrants, treballadors discapacitats, pobles indígenes, per exemple) estiguessin tan poc representades en l’economia “marró” i també quedessin marginades en l’economia verda si les polítiques i programes d’igualtat social no estan planificades i implementades de manera proactiva. La xerrada de la doctora Baruah va estar àmpliament encaminada a comprendre com garantir que una economia mundial amb baixes emissions de carboni serà socialment més justa que el seu predecessor basat en el combustible fòssil. Tant estudiants com professors van participar en la conversa i van formular preguntes sobre com reconciliar la protecció del medi ambient amb la seguretat econòmica i la justícia social.