Nina Carlsson i Charo Reyes | Consorci d’Acció Social de la Garrotxa | 25 d’octubre de 2019

La Nina Carlsson i la Charo Reyes han estat al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per parlar de llengües minoritàries i majoritàries a l’escola i les possibilitats dels nous enfocaments lingüístics/pedagògics, com són el del plurilingüisme. Han parlat de què significava integració lingüística i de com la discriminació lingüística mai es dona de forma aïllada. També han reflexionat sobre com apropar-se a la llengua des del plurilingüisme pot ajudar a incloure les veus de l’alumnat i les famílies d’origen immigrant, superant la dicotomia llengües minoritàries/majoritàries. 

S’ha començat amb una activitat on els assistents llegien i reflexionaven sobre afirmacions que sovint s’escolten quan es parla d’incorporar les llengües de les famílies d’origen immigrant a l’escola. Havien de compartir quines identificaven, o bé per haver-les expressat o per haver-les escoltat. Seguidament s’ha donat pas a aprofundir sobre conceptes i experiències lingüístiques en els processos migratoris.

La presentació s’ha anat intercalant amb opinions dels assistents de forma flexible i ha donat oportunitat a un debat on s’han compartit múltiples experiències dels professionals, així com inquietuds i dubtes.