El prestigi internacional de la residència Faber ha dut acadèmics de Zimbàbue i Bagdad

El director de la residència Faber d’Olot, Francesc Serés, el regidor, Josep Berga i les estadants Alessandra Romeo (Sicília-Itàlia), i Gaader Mansour (Estats Units) van presentar l’estada dedicada a l’urbanisme i el futur de les ciutats petites.

Francesc Serés va explicar que una part de les ciutats petites i mitjanes fan la funció de tributàries de les megalòpolis (conjunt d’àrees metropolitanes). Va precisar que Olot té models de gestió urbana propis i va posar d’exemple l’illa municipal d’energia i els projectes de caire social.

Va explicar que Alessandra Romeo (arquitecta i paisatgista), en els darrers dies ha fet un taller sobre la percepció de la paisatgística dels nens en una escola d’Olot.

També va indicar que la globalització, les noves tecnologies de la informació, les xarxes socials i la mobilitat de les persones modifiquen la forma de les ciutats i la percepció que en tenim.

Serés va ressaltar que tenen residents de Zimbàbue i Bagdad. Va assenyalar que el prestigi internacional de la residència creix. Va indicar que els residents es paguen el viatge fins a Faber i que un cop aquí tenen l’estada coberta amb el compromís de fer activitats en benefici de les comunitats educativa i laboral de la ciutat d’Olot.

Data de publicació: 18-01-2018

Diari de Girona