Opinions

My experience in Faber

The residencies run by Faber in Olot are uniquely informal and generous. The hotel staff are friendly and helpful, and the whole atmosphere is conducive to creating the best possible environment for writers to get on with their work.

Faber, un model cultural

El resident a Faber Àlex Hinojo ens explica la seva experiència a la residència: “Tornar a casa amb una llista interminable de noves lectures pendents, amb la sensació que has estat en un espai que actua, alhora, com a balneari i com a gimnàs des d’un punt de vista intel·lectual.”