P. Taylor Web | Universitat de Vic | 9 d’abril de 2018

El Dr. Jordi Collet, professor associat de Sociologia de l’Educació de la UVIC, va contactar amb Faber per poder organitzar un seminari a la UVIC amb el professor P. Taylor Webb. “El seminari del prof. Taylor Webb a la Universitat de Vic – UCC va versar sobre els nous enfocaments en l’anàlisi de les polítiques educatives. A partir d’autors com Foucault o Deleuze, Webb aborda aquesta anàlisi més enllà de la suposada racionalitat amb la qual, sovint, aquestes anàlisis es presenten (o s’autopresenten).  També va incloure nous camps de recerca com ara el vincle entre l’educació i la intel·ligència artificial o la recerca genòmica. I la importància d’equips interdisciplinaris per abordar aquests fenòmens tan complexos”, explica Collet.

Les polítiques educatives han de tenir en compte la complexitat, el pluralisme i les multiplicitats de les institucions i dels ciutadans que en formen part i que hi participen. Treballem amb i en xarxes i jerarquies però també amb les contradiccions inherents a aquesta matèria.

El professor Taylor Webb va parlar també de com relacionar la creació de polítiques educatives amb aspectes geogràfics, antropològics, econòmics, sociològics o filosòfics. Ha estat un seminari molt interessant que va comptar amb la presència del Dr. Stephen Ball, gran especialista en la matèria.

Professor Taylor Webb also talked about how to relate the creation of educational policies with geographic, anthropological, economic, sociological or philosophical aspects. It has been a very interesting seminar that counted on the presence of Dr. Stephen Ball, a great specialist in this field.