2017

Àlex Hinojo

Gestor cultural

Catalunya

Del 15 al 22 de gener del 2017

Biografia —

Àlex Hinojo (Barcelona, 1980) més conegut a la xarxa com a Kippelboy, és gestor de projectes culturals i activista pel coneixement lliure. Diplomat en ciències empresarials amb postgraus en gestió cultural i museologia, està especialitzat en la divulgació cultural a la xarxa mitjançant plataformes obertes, especialment la Viquipèdia. Treballa amb els principals museus, biblioteques, arxius i universitats dels Països Catalans, així com amb diverses institucions europees o nord-americanes, intentant difondre els beneficis potencials de treballar en obert, en xarxa i de manera col·laborativa. Actualment és director de projectes a Amical Wikimedia.

Projecte —

L’objectiu principal durant la meva estada a Faber és veure com està vinculat a un espai físic (Olot i la Garrotxa) i com puc fer-ne un retorn, ni que sigui digital, a la societat, millorant-ne la informació disponible a la xarxa. Per una altra banda, també voldré millorar la documentació existent en català sobre els diversos personatges que han passat, passen o passaran per la residència, intentant allargar el seu vincle amb la cultura catalana més enllà de dues setmanes. També m’agrada la idea d’anar compartint tot el que anem fent en un logde la pàgina del viquiprojecte.

2017

Àlex Hinojo

Arts manager

Catalonia

15 to 22 January 2017

Biography —

Àlex Hinojo (Barcelona, 1980) also known as Kippelboy. He is a cultural programme manager and free knowledge activist. He has a degree in business administration  and postgraduate degrees in cultural projects management and museum management. I’m specialized in online cultural outreach, using open platforms, especially Wikipedia. I’ve worked with the biggest museums, libraries, archives and universities of the Catalan speaking Areas. Also at an international level, trying to spread the potential benefits of collaborative working and open knowledge. I currently work as a programme manager at Amical Wikimedia.

Project —

During my stay at Faber, I will study how Faber is linked to the physical space, and I will collaborate increasing the digital presence of the residency on the Internet. On the other hand, I will improve the documentation regarding the other residents, trying to lengthen their link with the Catalan culture further than their period of residence. I also like the idea of sharing the activities we carry out on a page of my wikiproject.