2017

Alissa Ganíeva

Escriptora

Rússia

Del 15 de gener a l’11 de febrer de 2017

Biografia —

Alissa Ganíeva és una escriptora de ficció i assaig del Daguestan, al sud de Rússia, resident a Moscou. Graduada a l’Institute Maxim Gorgy de Literatura i Escriptura Creativa, el seu polèmic primer conte, Salam Dalgat!, va guanyar el premi nacional Debut el 2009, publicat sota un pseudònim masculí. La seva novel·la La muntanya de la festa, publicada a Rússia el 2012, ha estat traduïda a diferents llengües i ha tingut una molt bona acceptació entre la crítica. Bride and bridegroom (2015) és la seva última novel·la, finalista del premi Booker de Rússia.

Ganíeva és membre del PEN-center i és consultada sovint sobre la situació social i política de Rússia. A Moscou treballa com a editor del suplement literari del diari Nezavisimaya Gazeta.

Projecte —

A Faber vull acabar la meva col·lecció de contes breus i llargs dedicats a diferents aspectes, absurditats, controvèrsies i perspectives de la vida actual a Rússia, i no només en la meva regió natal, el nord del Caucas, amb els seus conflictes i múltiples cultures, sinó en el meu país en general. Es tracta d’històries realistes, però en certa manera místiques, on tota mena de personatges i punts de vista xoquen en els llocs més inesperats, com ara trens, autobusos, hotels, casaments o funerals. Un d’aquests contes estarà relacionat amb el centenari de la Revolució russa de 1917. A Faber treballaré en l’etapa final de correcció i edició dels contes.

2017

Alissa Ganíeva

Writer

Russia

15 January to 11 February 2017

Biography —

Alissa Ganíeva is a fiction and essay writer from Dagestan in the south of Russia, now based in Moscow. A graduate of the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing, she published Salaam Dalgat!, her controversial first long story, under a male pseudonym, winning the 2009 national Debut Prize. Her next novel The Mountain And The Wall published in Russia in 2012 is being translated into different languages and received lots of media appraisal. Her last novel Bride And Bridegroom (2015) has been shortlisted for the Russian Booker Prize and took a special prize. Ganíeva is a member of the Russian PEN-center and active in expressing her views on social and political changes in Russia. In Moscow she works as an editor for the books reviewing supplement to the Nezavisimaya Gazeta newspaper.

Project —

I’m intending to finish my fiction collection of long and short stories dedicated to different aspects, absurdities, controversies and perspectives of today’s life in Russia. And not only in my native troubled, vivid and multinational region of North Caucasus, but in the country in general. These would be realistic, but somewhat mystical stories where all kinds of characters and worldviews clash in the most unexpected situations and places like trains, buses, hotels, weddings and funerals. One of the stories would be related to a hundred years anniversary of Russian Bolshevik Revolution of 1917. This would include correction and editing stories on the final stage of the work.