2017

Allan Cameron

Escriptor, traductor, editor

Escòcia

Del 29 de gener al 9 de febrer del 2017

Biografia —

Allan Cameron ha escrit dues novel·les, The Golden Menagerie i The Berlusconi Bonus, i un llibre de no-ficció, In Praise of the Garrulous. A més, ha escrit dos llibres de contes, Can the Gods Cry? i On the Heroism of Mortals. D’altra banda, ha traduït 24 llibres escrits en italià i les seves dues col·leccions de poesia, Presbyopia i A Barrel of Dried Leaves.

L’any 2008 Cameron va obrir una nova editorial anomenada Vagabond Voices. Una de les raons de la nova editorial era augmentar el nombre d’obres literàries traduïdes en anglès.

Projecte —

A Faber intentaré establir contacte amb editors i escriptors catalans: Vagabond Voices és una editorial amb seu a Glasgow (Escòcia) i publica novel·les traduïdes, novel·les escrites originalment en anglès, treballs de polèmica política, poesia i obres de teatre. A part de les novel·les traduïdes, la majoria dels autors són residents a Escòcia, i estem, per tant, molt involucrats en el debat sobre la independència i el manteniment de les nostres llengües. Aquesta és una de les raons per buscar vincles amb editors i escriptors catalans, i amb la cultura catalana.

D’altra banda, treballaré en la meva novel·la, Cinico. Travels with a Good Professor at the time of the Scottish Referendum.