2018

Amalia Torres

Periodista

Xile

Del 18 al 21 de setembre de 2018

Biografia —

Diplomada en Periodisme Literari per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2015. Periodista de la Universitat Catòlica de Xile. Actualment treballa en el diari El Mercurio, de Santiago de Chile, com a coordinadora periodística i escriu sobre temes de societat, medi ambient i salut.

Amalia és una de les coautores del llibre Ritmos para el paraíso y otros relatos de periodismo literario, premi MeCoPH 2016 de periodisme literari. A més és coautora del llibre infantil Mi libro de todas las cosas: ideas para sembrar, comer y ensuciarse.

Ha cursat diferents tallers de periodisme, entre els quals un sobre escriptura de perfils, amb Julio Villanueva Chang, editor i fundador de la revista Etiqueta Negra, i un altre de periodisme de dades, de la Fundació Gabriel García Márquez per al Nou Periodisme Iberoamericà (FNPI).

Projecte —

Durant la residència, juntament amb els ex-alumnes MeCoPH i professors busquem crear una xarxa en la qual puguem compartir diferents projectes de periodisme literari i en el futur aconseguir realitzar reportatges en conjunt. L’objectiu principal d’aquesta xarxa és mantenir-nos en contacte i permetre als seus membres compartir i difondre històries que siguin rellevants a nivell global, beneficiant-se de la mirada i experiència que cada un té des dels seus respectius països. 

2018

Amalia Torres

Journalist

Chile

From September 18 to September 21, 2018

Biography —

Amalia got a diploma in Literary Journalism from the Universitat Autònoma of Barcelona in 2015, and she is a journalist from the Universidad Católica de Chile. She works as journalistic coordinator at the newspaper El Mercurio of Santiago de Chile, writing about society, environment and health.

She is one of the coauthors of the book Ritmos para el paraíso y otros relatos de periodismo literario, MeCoPH 2016 award for literary journalism, and co-author of the children’s book Mi libro de todas las cosas: ideas para sembrar, comer y ensuciarse.

Amalia has participated in different journalism workshops. Among them, one about writing profiles, offered by Julio Villanueva Chang, editor and founder of Etiqueta Negra’s magazine, and another one about data journalism by the Gabriel García Márquez Foundation for New Ibero-American Journalism (FNPI).

Project —

During the residency, together with the MeCoPH alumni and teachers, we want to create a network in which we could share different literary journalism projects and in the future achieve joint reporting. The main objective of this network is to keep in touch and to allow its members to share and disseminate stories that are relevant at the global level, benefiting from each other’s perspective and experience from their respective countries.