2018

Andrea M. Vásquez Fernández

Doctoranda

El Perú

Del 5 al 18 de març de 2018

Biografia —

Perfil UBC

Andrea és una estudiant de doctorat peruana descendent quítxua a la Universitat British Columbia. Andrea té una llicenciatura en Enginyeria Forestal per la Universitat Nacional Agrària del Perú de la Molina i un màster en estudis interdisciplinaris de la Universitat British Columbia del Canadà.

Andrea ha estat convidada pels membres de la comunitat per formar una aliança amb els pobles d’Asheninka i Yine-Yami, dos pobles originaris de l’Amazònia peruana. Forma part d’un equip de recerca pluricultural, format també per Raúl Sebastián (membre de la comunitat Yine-Yami), María Shuñaqui i Miriam Pérez (tots dos membres de la comunitat Asheninka).

Utilitzant teories i metodologies indígenes en una recerca consociativista, l’equip de recerca es compromet a dur a terme de manera col·laborativa una investigació liderada per la comunitat que se centra en la definició de les perspectives d’Asheninka i Yine-Yami sobre com les societats occidentals i occidentalitzades haurien de comportar-se quan interactuïn entre ells i els seus territoris —llocs anomenats casa— davant les indústries extractives.

Projecte —

Arreu del món es fomenta l’argument del respecte mutu per promoure la pau, el diàleg i la comprensió. El terme mutu implicaria que les parts implicades tinguin una pràctica/comprensió comuna del respecte. Tanmateix, hi ha un enfocament dominant de respecte (lleis, polítiques, programes i pràctiques d’institucions) imposades a la resta de civilitzacions. Aquest enfocament es basa en les idees fundacionals de 1700-1800 proposades per Immanuel Kant. És el referent principal del pensament modern sobre el respecte. L’equip de recerca i els col·laboradors estan interessats a articular i cocrear perspectives pluriculturals/protocols de respecte basats en les perspectives d’Asheninka i Yine-Yami i treballar cap a un respecte intercultural.