2018

Andrea Miranda

Periodista

San Salvador (El Salvador)

Del 17 de setembre al 7 d’octubre, 2018

Biografia —

Web personal

Miranda Rivas va estudiar Periodisme a la Universitat de Navarra (Pamplona). Amb 22 anys és la fundadora de Luz en vos, un bloc per ajudar les persones amb trastorns alimentaris que no poden pagar el tractament. També treballa com a freelance en projectes com “Del otro lado del gatillo”.

Sociologia, literatura i educació són les principals passions de Miranda Rivas. A través d’aquetes, ella creu que el periodisme lliure és possible i pot realment canviar la dramàtica situació de la majoria dels països centreamericans. Específicament vol treballar sobre com la violència i l’analfabetisme afecten les societats salvadorenca i guatemalenca.

Projecte —

“Del otro lado del gatillo” és un projecte de periodisme narratiu sobre la Guerra Civil salvadorenca (1979-1992) que esperem que es converteixi en un llibre de contes des de dos punts de vista principals: el de l’exèrcit i el de la guerrilla. El seu propòsit és compartir experiències humanes sobre la guerra per entendre com i per què un país de només 21.000 km2 va entrar en un conflicte tan sagnant.

2018

Andrea Miranda

Journalist

San Salvador (El Salvador)

From September 17 to October 7, 2018

Biography —

Personal Website

Miranda Rivas studied Journalism in the University of Navarre (Pamplona, Spain). At 22 years old, she is the founder of Luz en vos, a blog to help people with eating disorders who cannot afford treatment. She is also engaged in freelance projects such as “Del otro lado del gatillo”.

Sociology, literature and education are Miranda Rivas’ main passions. Through them, she believes free journalism is possible and can truly change the dramatic situation of most Central American countries. She specifically wants to work on how violence and illiteracy affect the Salvadoran and Guatemalan societies.

Project —

“Del otro lado del gatillo” is a narrative journalism project about the Salvadoran Civil War (1979-1992) that will hopefully become a book of stories from two main points of view; the army’s and the guerrilla’s. Its purpose is to share human experiences about the war to understand how and why a country of only 21.000 km2 went into such a sanguinary conflict.