2018

Andrés Nef

Periodista  freelance

Vidreres (la Selva, Girona)

Del 17 al 23 de setembre de 2018

Biografia —

Periodista i escriptor, actualment corresponsal de El Mundo a Girona. Ha treballat també com a col·laborador a FUET MAGAZINE i a la desapareguda delegació del diari Público a Barcelona. També va ser un dels guanyadors del primer premi MECOPH amb la novel·la Prostíbulo SL, a més del reporter guanyador de la BACARDI MURMANSK ROUTE 2008. Llicenciat en Periodisme (UAB) i diplomat en Periodisme Literari pel MECOPH. És també antic membre del col·lectiu d’acció periodística SomAtents.

Projecte —

Durant l’estada i al costat dels exalumnes del MeCoPH començaré a canalitzar alguna via de col·laboració per generar una xarxa de periodisme literari amb projectes compartits. 

2018

Andrés Nef

Journalist freelance

Vidreres (la Selva, Girona)

From September 17 to September 23, 2018

Biography —

Journalist and Writer, correspondent update from El Mundo to Girona. He has also worked as a collaborator with FUET MAGAZINE in the former delegation of the public newspaper to Barcelona. He will also be one of the winners of the first MECOPH award with Prostíbulo SL novel, one month of the winning reporter of the RUTA BACARDI MURMANSK 2008. Degree in Journalism (UAB) and diploma in Literary Journalism at MECOPH. He is also an antique dealer for the SomAtents journalistic action collection.

Project —

During the stay and together with the former students of MeCoPH I will begin to channel some way of collaboration to generate a network of literary journalism with shared projects.