2017

Àngels Bassas

Actriu i escriptora

Catalunya

Del 22 al 29 de gener de 2017

Biografia —

Àngels Bassas és llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre- ESAD Barcelona. Actriu de teatre, cinema i televisió amb una extensa trajectòria, ha guanyat diversos premis, incloent el Premi de la Crítica com a millor actriu, en dues ocasions (el 1996 per Amfitrió de Molière, i el 1998 per La senyoreta Júlia, d’Strindberg), i un premi Max el 2005 per la seva interpretació de la Goneril d’El rei Lear. Ha impartit classes d’interpretació en diferents centres universitaris.
Pel que fa a la seva faceta d’escriptora, el 2013 va crear el personatge Patatu, protagonista de llibres infantils i d’una producció teatral. També té cinc obres de teatre escrites, i el 2015 va quedar finalista del premi de literatura Josep Pla per la seva novel·la Dóna’t (Edicions 62, 2016).

Projecte —

La meva intenció a Faber és trobar qualitat de temps per continuar escrivint. Pretenc treballar en dos projectes: acabar la meva segona novel·la, especialment la revisió del text, en el qual ja estic treballant des de fa un any, i avançar en la meva futura obra teatral, titulada Casting. La parella perfecta. Estic molt interessada també en l’intercanvi valuós d’idees i projectes amb els altres residents nacionals i internacionals, una bona oportunitat de crear noves sinergies.

2017

Àngels Bassas

Actress and writer

Catalonia

22 to 29 January 2017

Biography —

Àngels Bassas graduated in Performing Arts from the Drama School ESAD-Institut del Teatre, in Barcelona. As a theater, tv and cinema actress she has won many awards, including Spanish Critics Award in 1996 for her acting on Molière’s play Anfitrión, and again in 1998 for her work as Miss Julie in Strindberg’s play, and the Max Award in 2005 as best supporting actress for her acting in King Lear. She has given interpreting lessons at several university schools.

As a writer, in 2013 she created the character Patatu, who has become the main character of several children books and plays. She has also written 5 theatre plays, and in 2015 she was shortlisted for the Josep Pla Literature Award in 2015 with her novel Dóna’t (Edicions 62, 2016).

Project —

At Faber I intend to find quality time for my writing. I will be working on my next novel, specially the revision of the text. If I have enough time, I’ll be also working on my next theatre play, called Casting. The perfect partner, which I already began a month ago. I am also very interested on the exchange of ideas and projects with the other national and international residents, an interesting opportunity to find new synergies.