2018

Anna Peña

Freelance en educació, comunicació i estratègia ambiental

Barcelona (Catalunya)

Del 19 d’abril al 26 d’abril de 2018

Biografia —

Des de l’any 2004 fins a l’actualitat he treballat amb temes d’educació ambiental i transformació del territori, des de diversos vessants i sectors. 

Actualment soc directora de Comunicació i Creació de Projectes Ambientals a Rezero -Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum, d’on he creat campanyes d’acció i transformació cap al Residu Zero com “Catalunya Lliure de Bosses” i “Jo Sóc Coco”. 
Paral·lelament soc coordinadora de Projectes de la Fundació El Milà, des d’on he creat el dossier pedagògic per a centres educatius de Los Cuentos de Ninots. Aquest és un projecte que des de l’art i la pedagogia tracta d’empoderar l’infant per fer canvis des del vessant socioambiental del seu barri.

Projecte —

El projecte a desenvolupar a la Residència és d’investigació sobre educació i pedagogia des del punt de vista de la innovació, l’art i el territori. També desenvoluparé un taller i xerrada al voltant del projecte de Los Cuentos de Ninots a Olot, com un dels projectes pilot que tracta la pedagogia des d’aquest vessant.

2018

Anna Peña

Freelance in environmental education, communication and strategy.

Barcelona (Catalonia)

From April 19 to April 26, 2018

Biography —

From 2004 to the present, I have worked on issues of environmental education and transformation of the territory, from various aspects and sectors.
Currently, I am the community manager and environmental projects creator in Rezero, Prevention of Waste and Consumption Foundation, where I have created action and transformation campaigns towards Zero waste as Free Plastic Bags Campaign or I’m Conscious Consumer.

At the same time, I am the coordinator of Projects of the El Milà Foundation, where I have created Los Cuentos de Ninots dossier for educational centers. This is a project that seeks to empower the child through art and pedagogy to make changes from the socio-environmental aspect of his neighborhood.

Project —

The project to be developed at the Residence is research on education and pedagogy from the point of view of the innovation, art and territory I will also develop a workshop and talk about the project of Los Cuentos de Ninots in Olot, as one of the innovated pilot projects.