2017

Aurel Page

Matemàtic i informàtic

França

Del 27 de febrer al 3 de febrer de 2017

Biografia —

Aurel Sage és matemàtic i informàtic, i treballa sobretot amb la teoria dels nombres i la geometria, i els seus aspectes computacionals. Col·labora amb programaris d’àlgebra com ara pari/gp, SageMath i Magma. Va estudiar a l’Ecole Normale Supérieure de París entre 2007 i 2011, i posteriorment va treballar en la seva tesi doctoral en el camp de les matemàtiques pures a la Universitat de Bordeus entre 2011 i 2014. Des d’aleshores treballa a la Universitat de Warwick (Regne Unit) amb una beca d’investigació.

Projecte —

A Faber treballaré en algoritmes relacionats amb les varietats aritmètiques: belles estructures geomètriques les simetries de les quals contenen informació profunda sobre els nombres primers. Es defineixen per mitjà de la geometria corba, on els triangles es veuen més prims del normal, però encara es poden estudiar usant els polítops de la geometria clàssica. Aquest treball s’inclourà en el programari SageMath.