2019

Bernat Romagosa

Enginyer de programari

Sant Feliu de Llobregat

From May 6 to May 13, 2019

Biografia —

Personal Website

En Bernat Romagosa és un enginyer de programari de Sant Feliu de Llobregat. Forma part dels equips d’Snap! i MicroBlocks, on desenvolupa programari, i és també l’autor de Snap4Arduino i desenvolupador principal de Beetle Blocks. Va formar part del grup Edutec del Citilab durant sis anys, on va treballar en el desenvolupament d’una escola de programació en línia, un sistema de gestió del coneixement, diverses aplicacions educatives i unes quantes modificacions d’Snap!. Després del Citilab, va treballar durant un any i mig a Arduino.org, on va continuar desenvolupant i mantenint Snap4Arduino.

Com a autònom, actualment treballa, entre d’altres, per al llenguatge de programació Snap!. També treballa amb John Maloney i Jens Mönig en MicroBlocks: un llenguatge dinàmic de programació basat en blocs per a microcontroladors.

És enginyer tècnic en informàtica i màster en programari lliure. És un àvid usuari de GNU/Linux i membre de la Free Software Foundation Europe.

Projecte —

MicroBlocks és un nou llenguatge de programació inspirat en Scratch que s’executa directament en microcontroladors com els que incorporen les plaques micro:bit, NodeMCU i alguns Arduinos.

MicroBlocks permet una programació interactiva, dinàmica i en paral·lel, amb l’afegit que els programes funcionen autònomament dins de la placa, sense necessitat d’estar connectats a l’ordinador. MicroBlocks ofereix, així, la flexibilitat i interactivitat de la programació dinàmica per blocs, sense renunciar a la construcció de projectes amb aplicació al món real.

Essent un equip escampat per tres països diferents, trobar-nos a FABER és una gran oportunitat per treballar junts en MicroBlocks cara a cara.