2019

Caoilinn Hughes

Escriptora

Irlanda i els Països Baixos

Del 20 al 29 de maig de 2019

Biografia —

Goodreads

Caoilinn Hughes és una escriptora irlandesa amb una col·lecció de poesia Gathering Evidence que va guanyar l’Irish Times Shine /Strong Award i el Patrick Kavanagh Poetry Award, i va ser preseleccionada per altres quatre premis. Orchid & the Wasp, la seva primera novel·la, va ser preseleccionada per al Premi Literari Butler 2018, i va guanyar el primer i tercer premi en el Premi de Relats Curts The Moth 2018. És membre de la James Merrill House, la Bogliasco Foundation, Siena Art Institute, Faber i la La Napoule Art Foundation, i va rebre una beca per a la Tin House Writers Workshop Scholarship, una Beca de Literatura del Consell de les Arts d’Irlanda i el Premi Ireland Funds Monaco. El seu treball ha aparegut a Tin House, Granta, POETRY, Best British Poetry, The Irish Times, BBC Radio 3, entre d’altres. Té un doctorat a la Universitat Victoria de Wellington (Nova Zelanda) i recentment ha ocupat una plaça d’escritora visitant de tres anys a la Universitat de Maastricht, als Països Baixos.

Projecte —

Com a resident de Faber, treballaré en l’edició de la meva segona novel·la, mentre se’n prepara la publicació. L’entorn tranquil, rural, únic i creatiu d’Olot permetrà centrar-me en aquest projecte i dur-lo a terme en el moment oportú. Aquesta novel·la s’hauria de publicar el 2020.

2019

Caoilinn Hughes

Writer

Ireland and The Netherlands

From May 20 to May 29, 2019

Biography —

Goodreads

Caoilinn Hughes is an Irish writer whose poetry collection Gathering Evidence won the Irish Times Shine/Strong Award and the Patrick Kavanagh Poetry Award, and was shortlisted for four other prizes. Orchid & the Wasp, her debut novel, was shortlisted for the 2018 Butler Literary Award, and she won both first and third prizes in The Moth Short Story Prize 2018. She is a fellow of the James Merrill House, the Bogliasco Foundation, the Siena Art Institute, Faber, and La Napoule Art Foundation, and was awarded a Tin House Writers Workshop Scholarship, a Literature Bursary Award from the Arts Council of Ireland, and The Ireland Funds Monaco Award. Her work has appeared in Tin House, Granta, POETRY, Best British Poetry, The Irish Times, BBC Radio 3 and elsewhere. She has a PhD from Victoria University of Wellington, New Zealand, and she recently held a three-year Visiting Writer position at Maastricht University in The Netherlands.

Project —

As a Faber resident, I will work on edits to my second novel, as it is prepared for publication. The quiet, rural, unique, creative environment at Olot will allow me to focus on this project and to bring it to completion in a timely way, as the novel should appear in 2020.