2019

Carla Meinhardt

Gerent de registres

Barcelona

Del 26 al 28 d’abril de 2019

Biografia —

Actualment és la responsable de gestió documental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Activa en aquest àmbit de coneixement i preocupada per la professió, forma part de la Junta directiva de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, com a vocal d’Empresa i Innovació. És una de les coautores del Model de maduresa en gestió documental per a la transparència i la publicitat activa, que avalua la transparència de les organitzacions públiques, i la creadora del projecte ArxiMaps, que explora els beneficis de relacionar la gestió documental amb els sistemes d’informació geogràfica.

En l’àmbit acadèmic, és màster en Arxivística i Gestió Documental per l’ESAGED-UAB i llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Projecte —