2018

Carme Martí

Escriptora i gestora cultural

Montblanc

De l’1 al 7 d’octubre de 2018

Biografia —

Carme Martí (Montblanc, 1972) és escriptora. Llicenciada en Filologia Catalana a la UAB, s’ha dedicat a la docència de català per a immigrants al Consorci de Normalització Lingüística, ha estat articulista de premsa comarcal i des del 2009 es dedica a la gestió cultural al Museu de la Vida Rural (museuvidarural.cat) de la Fundació Carulla (fundaciocarulla.cat). És autora d’Història d’una cuinera (Fonoll, 2008), coautora de Cròniques rurals (Barcino, 2011), d’Un cel de plom. La vida de Neus Català (Amsterdam, 2012) que compta amb tretze edicions en diferents formats, més de 20.000 exemplars venuts i una adaptació teatral, i d’El camí de les Aigües (Amsterdam, 2017).

Projecte —

Durant la meva residència treballaré en la nova novel·la. És una novel·la de ficció a l’entorn d’una greu malaltia i el que comporta en l’àmbit personal i familiar, tant emocionalment com en l’aspecte mèdic. Una novel·la d’aquestes característiques requereix investigació i fer moltes entrevistes, em cal conèixer de primera mà i molt bé el tema per després poder crear una ficció que transmeti veritat. Tant en els meus articles com en les meves novel·les he necessitat un treball periodístic previ, el meu interès també és fer el treball invers i aprofundir en el periodisme narratiu.

2018

Carme Martí

Writer and Cultural Manager

Montblanc (Catalonia)

From October 1 to October 7, 2018

Biography —

Carme Martí (Montblanc, 1972) is a writer. She holds a bachelor’s degree in Catalan Philology from Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). For many years she worked as Catalan language teacher for immigrants at the Consorci de Normalització Lingüística (Language Standardization Association) and as columnist at regional newspapers. Since 2009 she is the Culture Manager at the Museu de la Vida Rural (museuvidarural.cat) of Fundació Carulla (fundaciocarulla.cat). Carme is the author ofHistòria d’una cuinera (Fonoll, 2008), co-author of Cròniques rurals (Barcino, 2011), and later wrote Un cel de plom. La vida de Neus Català (Amsterdam, 2012), which has had thirteen editions published in different formats, sold more than 20,000 units and has been the subject of one theatrical adaptation. Her latest work is El camí de les Aigües (Amsterdam, 2017). 

Project —

During my residency I will work on my new novel. It is a fiction story about how serious illness takes its toll on a person and their family both from an emotional and medical point of view.  Writing such a novel will involve substantial research and many interviews, because I need to have a deep, first-hand understanding of this topic in order to create a story that rings true. All my articles and novels have typically required a lot of journalistic research. Now I am also interested in the reverse approach and would like to immerse myself into narrative journalism.