2017

Celia Castellano

Periodista freelance, Catalunya

Del 16 al 20 de maig de 2017

Biografia —

Celia Castellano forma part del Col·lectiu d’Acció Periodística, SomAtents, de Barcelona com a periodista i Community Content Manager. És col·laboradora habitual de les revistes La Directa i Diagonal. Anteriorment, ha publicat a El Periódico de Catalunya, La Marea i la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MiCe). El seu treball periodístic està centrat en conflictes socials i problemes migratoris, de gènere i educació. Actualment, treballa en projectes sobre la situació i conflictes de les minories ètniques a l’Europa de l’Est.

Està graduada en periodisme i té un màster d’Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Projecte —

Durant la meva estada a Faber, treballaré en un reportatge sobre la vida de tres joves amb diverses problemàtiques socials que han trobat en els esports de contacte, especialment en la boxa, una forma de canalització.

2017

Celia Castellano

Freelance journalist, Catalonia

From 16 to 20 May 2017

Biography —

Celia Castellano is member of the journalism action collective, SomAtents, of Barcelona as a journalist and Community Content Manager. She is a regular contributor to La Directa and Diagonal newspapers. Also, she has published in El Periódico de Catalunya, La Marea and Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MiCe). Her work is focused on social and migrant conflicts, gender issues and education. Currently, she works on projects about conflicts of ethnic minories in Eastern Europe.

She graduated in journalism and has a master’s degree of Contemporanean History, from Autonomous University of Barcelona (UAB).

Project —

At Faber, I’ll work on a news article on the life of three young people with diverse social problems that find in boxing an exit to their situation.