2018

Charles Fougeron

Doctor en sistemes dinàmics

Moscou (Rússia)

Del 21 de febrer al 2 de març de 2018

Biografia —

Va estudiar Informàtica i Matemàtiques a l’ENS de París i va continuar amb un doctorat amb Anton Zorich, relacionat amb sistemes dinàmics, superfícies de traducció i exponents de Lyapunov. Ara fa un doctorat a Moscou i el seu interès d’investigació actual se centra en el càlcul dels exponents Lyapunov mitjançant experiments informàtics per a diferents configuracions, així com la geometria plana i els seus espais modulars.

Projecte —

El meu principal projecte és aprofundir en una observació que vaig fer durant el meu doctorat utilitzant experiments informàtics. En investigar algunes propietats dinàmiques de diferents sistemes, es van presentar algunes propietats en subgrups. Durant l’estada a Faber, ens agradaria avançar en aquest projecte amb N. Howell, i compartir l’experiència amb els altres participants.