2020

Chris Hiller

Investigador doctoral, Institut de Geografia, Universitat de Potsdam

Rostock (Alemanya)

Del 5 al 16 de febrer de 2020

Biografia —

Perfil a Academia

Chris Hiller (nom preferit: Lotte) és candidat a doctor a l’Institut de Geografia de la Universitat de Potsdam (Alemanya). La seva recerca es basa en les geografies de les sexualitats i pretén deconstruir les nocions ‘occidentals’ del concepte d’espais més segurs per als individus LGBT amb un marc postcolonial. Durant el treball de camp a les Filipines el 2018 i 2019, van entrevistar a defensors filipins LGBT i van assistir a diversos esdeveniments locals LGBT. A l’octubre de 2018, van donar una conferència pública a la Universitat de Filipines a Diliman sobre la seguretat dels refugiats LGBT a Alemanya. A Alemanya, van ensenyar “Geografies de gènere” a Göttingen, “Migració dels desitjos” a Potsdam i “Espais segurs al campus universitari” a Berlín. Van crear una excursió literària per Potsdam on els participants experimenten històries personals de personatges ficticis i reflexionen sobre la identitat, la migració, la integració i el privilegi.

Projecte a Faber —

Durant la meva estada a la Residència Faber, exploraré conceptes alternatius d’espais més segurs analitzant les transcripcions de les entrevistes que vaig fer a les Filipines i escriuré el concepte de la meva feina.

Mentre que les visions ‘occidentals’ veuen els espais més segurs com a espais físics i monolítics, els discursos filipins se centren en els cossos dels individus. L’apoderament apareix com una estratègia per fer a les persones LGBT resistents a la discriminació en situacions precàries. A més, vull intercanviar idees, experiències i punts de vista amb els altres residents, els diferents antecedents professionals, nacionals i culturals permeten discussions matisades.