2018

David Vidal

Professor titular a la UAB, escriptor i periodista

Barcelona (Catalunya)

Del 18 al 24 de setembre de 2018

Biografia —

Periodista i escriptor, doctor en Comunicació, ha estat premi de narrativa de no ficció de la Diputació de Lleida per La fulla a punt de caure (2007) i premi d’assaig del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per El malson de Chandos (2003). Professor titular de periodisme cultural a la UAB, on dirigeix el doctorat de Comunicació i Cultura i coordina el màster de Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats, també col·labora com analista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio i al diari Ara, on publica crítica literària. Membre fundador del col·lectiu SomAtents, ha treballat com a periodista al diari Avui (1992-1998) i ha escrit desenes d’articles, llibres i capítols de llibres sobre periodisme, literatura i comunicació, com el dedicat a l’entrevista a Cátedra (La entrevista en radio, prensa y televisión). Ha estat coordinador de la titulació de Periodisme (2003-2005), vicedegà de la Facultat de Comunicació de la UAB (2005-2009) i adjunt a la direcció de Vicenç Altaió a l’Arts Santa Mònica (2010-2013), on va comissariar diverses exposicions i projectes, com el MèdiaQuiosc amb la CCMA. Amb SomAtents, va realitzar el 2015 el curt La roba estesa i el juny de 2018 estrena, com a guionista del director Carles Bosch, el film documental Petitet.

Projecte —

Durant l’estada treballaré en tres projectes:

Un projecte individual, que serà un article acadèmic sobre les relacions entre veritat, llenguatge i periodisme.

Un projecte amb SomAtents, el col·lectiu d’acció periodística, amb qui desenvoluparem alguns dels projectes que tenim en marxa aprofitant l’estada a la Faber (i aprofitaré per explicar-los als altres residents i per fer-ne devolució a l’entorn social d’Olot si es creu oportú). Hi participaran les periodistes implicades en el projecte fotoperiodístic Retrats paral·lels i en el projecte de recuperació de memòria col·lectiva Presó de dones. Així mateix, tot el col·lectiu aprofitarà per fer una assemblea d’inici de curs a Olot.

Finalment, treballaré en un projecte del màster en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats de la UAB. Després de sis edicions i més d’un centenar d’alumnes, a Faber ens retrobarem amb alguns d’ells que han excel·lit, de retorn als seus països —desenes de països diferents—  en el conreu del periodisme literari. Volem aprofitar l’ocasió per posar les bases d’una xarxa internacional de periodistes narratius o literaris que funcionin per projectes i que puguin col·laborar internacionalment.

2018

David Vidal

Professor at the UAB, Writer and Journalist

Barcelona (Catalonia)

From September 18 to September 24, 2018

Biography —

Journalist and writer, doctor in Communication, he has been awarded the prize for non-fiction narrative of the Diputació de Lleida for La fulla a punt de caure (2007) and the essay prize of the Audiovisual Council of Catalonia for El malson de Chandos (2003). Professor of cultural journalism at the UAB, where he directs the doctorate in Communication and Culture and coordinates the master’s degree in Literary Journalism, Communication and Humanities. He also collaborates as an analyst in Catalunya Migdia of Catalunya Ràdio and in Ara newspaper, where he publishes literary criticism. A founding member of the SomAtents collective, he has worked as a journalist for the newspaper Avui (1992-1998) and has written dozens of articles, books and book chapters on journalism, literature and communication, such as the one  dedicated to the interview with Cátedra (La entrevista en radio, prensa y televisión). He has been coordinator of the Journalism degree (2003-2005), vice-dean of the Faculty of Communication of the UAB (2005-2009) and assistant to the direction of Vicenç Altaió in the Arts Santa Mónica (2010-2013), where he curated various exhibitions and projects, such as MèdiaQuiosc with the CCMA. With SomAtents, in 2015 he made the short film La roba estesa and in June 2018 he premiered, as a scriptwriter for the director Carles Bosch, the documentary film Petitet.

Project —

During my stay I will work on three projects:

An individual project, which will be an academic article on the relationship between truth, language and journalism.

A project with SomAtents, the collective of journalistic action, with whom to develop some of the projects that we have in progress taking advantage of the stay at Faber (and I will take this opportunity to tell other residents and to return to the social environment of Olot if it is deemed appropriate). The journalists involved will participate in Retrats paral·lels photojournalistic project and the project to recover the collective memory of the Presó de dones. The whole group will also take advantage of this opportunity to hold a kick-off meeting in Olot.

Finally, to work on a master’s degree project in Literary Journalism, Communication and Humanities at the UAB. After six editions and more than a hundred students, we will be reunited at Faber with some of them who have excelled, returning to their countries —dozens of different countries— in the cultivation of literary journalism. We would like to take this opportunity to lay the foundations for an international network of literary and narrative journalists who work on a project-by-project basis and who can collaborate internationally.