2018

Edmé Dominguez

Professora d’universitat i doctoranda

Göteborg (Suècia)

Del 25 d’octubre al 4 de novembre de 2018

Biografia —

Perfil de la Universitat

Edmé Domínguez R. (nascuda a Mèxic, resident a Suècia) és professora associada (docent) en Estudis de Pau i Desenvolupament. És llicenciada en Relacions Internacionals per El Col·legi de Mèxic i doctora per l’Institut d’Etudes Politiques (IEP), París, França. Ha treballat en diverses universitats de Mèxic, els Estats Units, Espanya i Suècia. Actualment és professora d’Estudis Llatinoamericans, Estudis de Gènere i Economia Política Global a l’Escola d’Estudis Globals de la Universitat de Göteborg. Durant diversos anys va treballar i va publicar sobre temes de política exterior soviètica cap a l’Amèrica Llatina, però des de principis de la dècada de 1990 ha estat treballant sobre les implicacions socials i de gènere del TLCAN per a Mèxic, sobre temes de gènere relacionats amb la ciutadania, la participació política, la feina, l’activisme transnacional i els tractats de lliure comerç, particularment en el cas de Mèxic, el Salvador i Bolívia.

Projecte —

Aquest projecte tracta d’examinar les conseqüències dels tractats de lliure comerç des d’una perspectiva de gènere. És a dir, es tracta de veure com el lliure comerç genera conseqüències diferenciades per a homes i dones depenent de l’edat, classe social, etnicitat, professió, escolaritat, etc. El cas d’estudi són dos dels tractats signats per Mèxic. Durant la meva estada de recerca tractaria d’avançar en la redacció de dos articles: un referent a les conseqüències del lliure comerç per a la dones camperoles a Mèxic i el segon sobre les possibles repercussions que la modernització del tractat comercial Mèxic-UE portarà des d’una perspectiva d’estàndards laboral i mediambiental.