2017

Erga Netz

Productora de televisió

Israel

Del 12 de setembre al 10 d’octubre de 2016

Biografia —

Erga Netz (1957) va començar la seva carrera professional com a productora de televisió. Després va dirigir documentals i durant els darrers 10 anys produeix teatre i esdeveniments. Aquest va ser el temps quan va començar a concentrar la seva carrera en l’escriptura, que vol que sigui la seva principal ocupació en els anys a venir.

Projecte —

“Mrs. Gulliver’s Secrets” és una novel·la en quatre parts. És una novel·la erótica, satírica i histórica. Està escrita en primera persona i la protagonista és una dona que diu haver trobat els diaris de Mary Burton-Gulliver. En els seus diaris Mary escriu les històries que Gulliver no es va atrevir a publicar a “Els viatges de Gulliver” perquè haguessin estat considerats pornogràfics i li haurien costat la vida. “La senyora Gulliver i el secret de la mida” està acabat. A Faber faré l’edició final i ho prepararé per publicar-ho per Internet de manera setmanal. Hi haurà també il·lustracions.