2019

Erica Buist

Escriptora, periodista i locutora

Londres (el Regne Unit)

Biografia —

Web

Erica va començar com a comediant en el circuit de Londres i després va passar a escriure per a premsa. Anteriorment va treballar a The Guardian i ara és periodista i conferenciant independent. Escriu principalment per a The Guardian, però també ha publicat a The Sunday Times, The Mirror, The Debrief, en diverses revistes literàries, i ha estat una convidada freqüent en podcasts i en BBC Radio. Actualment està escrivint un llibre titulat This Party’s Dead, en el qual viatja a set dels festivals de la mort del món, desencadenats pel dia en què ella i el seu marit van trobar el seu pare mort. Parla castellà amb fluïdesa després de viure a Mèxic durant dos anys, i també parla italià, francès i mandarín nominal.

Projecte —

Durant la meva residència a Faber, treballaré en les meves memòries de no-ficció This Party’s Dead, en les quals visitaré set festivals sobre la mort per saber com altres persones en el món tracten des del coneixement aquest tema. Em centraré particularment en la intersecció entre la mort i l’inequitat, i si el fet d’ometre la menció de la mort a l’escola (fins i tot en les matèries de ciències) perjudica la nostra capacitat per processar-la.

2019

Erica Buist

Writer, journalist and speaker

London (United Kingdom)

Biography —

Website

Erica started as a stand-up comedian on the London circuit, then moved on to writing for newspapers. Formerly a staffer at the Guardian, she is now a freelance journalist and speaker. She writes mostly for the Guardian but has also appeared in The Sunday Times, The Mirror, The Debrief, in various literary magazines, and has been a frequent guest on podcasts and on BBC Radio. She is currently writing a book called This Party’s Dead, in which she travels to seven of the world’s death festivals, sparked by the day she and her husband found his father dead. She speaks fluent Spanish after living in Mexico for two years, and also speaks Italian, French and nominal Mandarin. 

Project —

While in residence at Faber, I will be working on my non-fiction/ memoir This Party’s Dead, in which I’m visiting seven death festivals to find out how other people in the world deal with the knowledge that they’re going to die. I will focus particularly on the intersection between death and inequality, and whether omitting mention of death in school (even in science lessons) harms our ability to process it.