2017

Etienne Rouziès

Escriptor, historiador i bibliotecari

Catalunya del Nord

Del 15 al 29 de gener de 2017

Biografia —

Etienne Rouziès (1979) és escriptor, historiador i bibliotecari. Llicenciat a l’École Nationale des Charts, ha investigat sobre literatura medieval i la història dels llibres. Com a bibliotecari, ha organitzat exposicions sobre llibres d’artista, gravats i fotografia. Simultàniament, treballa en la seva carrera literària. Lector de  Léon-Paul Fargue and Jacques Réda, una de les seves àrees de treball és l’exploració del potencial poètic entre la ciutat i el caminar. Ha publicat Petit traité d’odologie à l’usage de Perpignan et d’ailleurs (Voix éditions, 2008), un assaig poètic sobre l’art de caminar basat en la seva experiència voltant per Perpinyà. Manté el blog Le Vent des Rues, on publica contes de viatges, fotografies, dibuixos i poemes, i explora el Perpinyà de l’escriptor Claude Simon.

Projecte —

Caminar per la ciutat és una experiència intensa i poètica plena de sorpreses, reminiscències i aparicions. El meu projecte, Olot Records d’Excursió, vol traslladar la meva experiència a la paraula escrita, prenent Olot com a laboratori. Escriuré contes de viatges basats en les meves caminades, combinant impressions diverses, trobades, detalls arquitectònics, i digressions històriques. S’inclouran jocs gràfics i poètics amb la topografia de la ciutat, que se centraran en temes concrets com ara la ciutat subterrània.

2017

Etienne Rouziès

Writer, historian and librarian

Northern Catalonia

15 to 29 January 2017

Biography —

Etienne Rouziès (1979) is writer, historian and librarian. Graduated from the Ecole nationale des Chartes, he worked on medieval litterature and book history. As a librarian, he organized exhibitions on artist books, engraving and photography. In 2013, he dedicated an exhibition and a catalog to the French poet Georges-Emmanuel Clancier, one of the representants of the Résistance littéraire during the Second World War. At the same time, he carries on a personal literary activity. Reader of Léon-Paul Fargue and Jacques Réda, one of his areas of research consists in exploring the poetical potential of town and walk. He published the Petit traité d’odologie à l’usage de Perpignan et d’ailleurs (Voix éditions, 2008, rééd. 2015), a poetical essay on the art of walking based on his experiences across Perpignan. He created and maintains Le Vent des Rues, a blog where he publishes short travel stories, photographies, draws, poems and explores the Perpignan of the writer Claude Simon.

Project —

Walking in the town is a poetic and intense experience full of surprises, reminiscences and apparitions.

My project, Olot-Records d’excursió, aims at translating into words this experience, taking Olot as laboratory. I will write travel stories based on my walks, combining  miscellaneousimpressions, meetings, architectural details, historical digressions. They will include graphic and poetic games with the topography of the town. They could be focussed around specific themes like the underground town.