2019

Eva Mateo

Professora d’Art a Secundària i assessora tècnica docent en el Servei d’Innovació i Formació del Professorat de la Direcció General d’Educació Secundària del Departament d’Educació

Barcelona

Del 10 al 12 de maig de 2019

Biografia —

Professora d’Art a Secundària. Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Estudis d’Arquitectura del Paisatge. Com a professora, ha treballat en un equip que ha desenvolupat projectes STEAM a classe. A més, ha participat en Cinema en curs. El valor d’aquests projectes és l’oportunitat d’aprendre junts, estudiants i professors.

Actualment és assessora tècnica docent en el Servei d’Innovació i Formació del Professorat de la Direcció General d’Educació Secundària del Departament d’Educació, definint el programa d’innovació STEAMcat.

STEAMcat és un Pla de Govern destinat a incrementar les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques. Aquest pla es concreta en el servei de formació i orientació en innovació STEAM per a professors de primària i secundària i en la creació d’un programa d’innovació pedagògica STEAMcat per a la transformació dels centres educatius.

Projecte —

Durant la meva estada a Faber, podré reunir-me amb diversos equips per planificar i coordinar diverses accions relacionades amb el programa d’innovació STEAMcat del Departament d’Educació.

A més, coneixeré l’equip que, durant aquest any, ha treballat en el projecte Educacont (nascut a Faber l’any passat), per coordinar i començar a provar a les escoles.

M’agradaria compartir experiències sobre la innovació metodològica en l’entorn STEAM.

El Robolot, amb l’intercanvi d’experiències per als professors el dissabte 11 de maig, serà una oportunitat important per conèixer i compartir experiències amb la comunitat educativa.