2018

Eva Mateo

Professora d’Arts a Secundària

Barcelona

Del 14 al 17 de maig de 2018

Biografia —

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Estudis en Arquitectura del Paisatge. Com a professora, ha treballat en un equip que ha desenvolupat projectes de STEAM a classe. També ha participat en Cinema en curs. El valor d’aquests projectes és l’oportunitat d’aprendre junts, estudiants i professors.

Actualment és professora d’assessor tècnic del Servei d’Innovació i Formació del Professorat de la Direcció General d’Educació Secundària del Departament d’Educació, que defineix el programa d’innovació STEAMcat.

Projecte —

STEAMcat és un pla governamental destinat a augmentar les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques. Aquest pla es concreta en el nostre servei de formació en orientació i guia de STEAM per a professors de primària i secundària i la creació d’un programa de innovació pedagògica de STEAMcat per a la transformació dels centres educatius.es.