2019

Félix Mathieu

Doctorand de Ciències Polítiques i professor a temps parcial a la Universitat del Quebec, a Mont-real

Mont-real (Quebec, el Canadà)

Del 25 de març al 5 d’abril de 2019

Biografia —

academia.edu | Research Gate | Web personal

Félix Mathieu és doctorand de ciències polítiques a la Universitat del Quebec a Mont-real i membre estudiant de la Càtedra d’Investigació de Canadà al Quebec i Estudis Canadencs. La seva recerca se centra en el federalisme multinacional, el nacionalisme i el multiculturalisme, i ha estat publicat en diverses revistes científiques, com Publius: The Journal of FederalismEthnicitiesStudies in Ethnicity and Nationalism,Canadian Journal of Political Science. És autor de Les défis du pluralisme à l’ère des sociétés complexes (2017, Presses de l’Université du Québec; 2018 Political Book Prize of the National Assembly of Québec) i codirector (amb Dave Guénette) de Ré-imaginer li Cadada: vers 1 État multinational? (2019, Les Presses de l’Université Laval).

Projecte —

La meva estada a Faber em dona l’oportunitat d’aprofundir en la meva investigació sobre el fenomen de les “nacions fràgils”, tant a escala teòrica com pràctica. No només tindré l’oportunitat de discutir i presentar el meu marc teòric amb els meus companys, sinó que em beneficiaré d’estar en el programa de la Residència Faber per reflexionar sobre Catalunya com una “nació fràgil” a la recerca de la seva autodeterminació, reconeixement i autonomia institucional. Faber em dona una oportunitat excepcional de concentrar-me completament en aquesta línia de raonament.

2019

Félix Mathieu

Ph.D. Researcher in political science and part-time lecturer (Université du Québec à Montréal)

Montréal (Québec, Canada)

From March 25 to April 5, 2019

Biography —

academia.edu | Research Gate | Personal Web

Félix Mathieu is a PhD Researcher in political science at the Université du Québec à Montréal and a student member of the Canada Research Chair in Québec and Canadian Studies. His research focuses on multinational federalism, nationalism and multiculturalism, and has been published in several scientific journals, such as Publius: The Journal of FederalismEthnicitiesStudies in Ethnicity and Nationalism,Canadian Journal of Political Science. He is the author of Les défis du pluralisme à l’ère des sociétés complexes (2017, Presses de l’Université du Québec; 2018 Political Book Prize of the National Assembly of Québec) and the co-director (with Dave Guénette) of Ré-imaginer le Cadada: vers un État multinational? (2019, Les Presses de l’Université Laval).

Project —

My stay at Faber provides me with the opportunity to further my research with regards to the phenomenon of “fragile nations”, on both a theoretical and practical scale. Not only will I get the chance to discuss and present my theoretical framework with colleagues, but I will benefit from being at the Faber Residency Program to reflect on Catalonia being a “fragile nation” in search of its self-determination, recognition and institutional autonomy. Faber gives me a rare opportunity to fully concentrate on this line of reasoning.