2018

Fernando Remiro

Professor de sistemes electrónics

Madrid (Espanya)

Del 11 al 13 de maig de 2018

Biografia —

Té una dilatada trajectòria professional en l’ensenyament com a professor d’electrònica, des de 1980. Actualment és professor d’electrònica de sistemes a l’IES Juan de la Cierva de Madrid. Al llarg d’aquests anys ha escrit nombrosos articles en revistes d’electrònica i llibres d’electrònica. Participa en el programa d’Enriquiment Educatiu per a Alumnes amb Altes Capacitats (PEAC), és coordinador del concurs de microrobòtic Madridbot, ha participat en projectes d’innovació educativa a escala nacional com Aprenentatge de l’electrònica a través de la robótica, Projecte PLUMA: Plataforma Universal Microcontrolada, Projecte Gutember 3D.

Considera que l’avanç tecnològic té molt a veure amb compartir el coneixement i és un productor proactiu.

Projecte —

Durant la meva estada a Faber em dedicaré a reflexionar sobre el treball que duc a terme en el món de la docència i intercanviar experiències amb els participants sobre temes de robòtica educativa.