2019

Geert-Jan van Bussel

Empresari, consultor, auditor i investigador sènior

Helmond (Països Baixos)

Del 23 al 30 d’abril de 2019

Biografia —

Web Personal | Blog

Geert-Jan van Bussel (1960) és consultor, investigador i auditor, especialitzat en governança de la informació, arxiu digital i complicació. És un dels principals auditors de les normes de gestió i arxiu de registres (ISO 15489, ISO 16175, ISO 23081, ISO 16363 i la norma neerlandesa NEN 2082). Com a consultor estratègic, moltes organitzacions empresarials (internacionals) i agències governamentals li demanen ajuda. És professor titular i investigador a la Universitat de Ciències Aplicades d’Amsterdam i professor adjunt a la Universitat d’Amsterdam. És professor visitant en diverses universitats d’Europa. És ponent (principal) en nombrosos seminaris i conferències (internacionals), principalment sobre els efectes i la influència del processament de la informació i la gestió de la informació en el treball de les persones. Va publicar més de cent articles i quatre llibres sobre processos de negoci, govern, auditoria, compliment i arxiu digital.

Projecte —

El Comportament Organitzacional és molt important per a la Gestió i Arxiu d’Informació Empresarial, però es descuida dins la literatura científica dels arxius. El meu projecte tracta de trobar una resposta a dues preguntes essencials sobre el comportament en les organitzacions, que han de ser respostes en un capítol d’un llibre que estic escrivint en aquest moment. Aquestes preguntes es refereixen a [1] els components del comportament (organitzatiu) que afecten el arxivat, i [2] la contextualització d’aquest comportament per part dels arxivers a capturar registres i arxius. En el meu projecte vull fer una anàlisi teòrica de la literatura científica, especialment pel que fa a la ciència de la gestió, la psicologia i la psiquiatria.