2019

Georgina Barton

Professora associada d’alfabetització multidisciplinària i pedagogia

Austràlia

Del 18 de febrer a l’1 de març de 2019

Biografia —

Web personal

La Dra. Georgina Barton és professora associada i d’alfabetització multidisciplinària i pedagogia a l’Escola d’Educació de Mestres i Infància de la Universitat del Sud de Queensland, Brisbane, Austràlia. Té experiència com a directora de Programes per a mestres d’educació preescolar i ensenya anglès i alfabetització. Abans de treballar com a acadèmica, va ensenyar a escoles durant més de 20 anys, incloent l’ensenyament d’anglès al sud de l’Índia amb International Volunteers of Australia. Ha estat directora interina, coordinadora d’estudiants internacionals i professora principal en les àrees d’alfabetització i aritmètica. Georgina també té una àmplia experiència en l’ensenyament de les arts en escoles i universitats i sovint utilitza les arts com a suport per als resultats d’alfabetització dels estudiants. Té més de 80 publicacions en les àrees de les arts i l’alfabetització, incloent un llibre coautor amb el Dr. Gary Woolley titulat Developing Literacy in the Secondary Classroom.

Projecte —

Les formes en què ens comunicem en el món d’avui són diverses, incloent-hi els tipus de textos que utilitzem, així com la forma en què la globalització ha influït en les persones i la llengua. El projecte proposat es basarà en dades d’un projecte, finançat per un sistema educatiu australià, que té per objecte millorar les pràctiques dels professors en relació amb l’ensenyament de textos multimodals. Durant la meva estada a Faber, treballaré en un llibre de text pràctic, influït per la investigació, per a professors i estudiants a les aules. El llibre comprèn temes relacionats amb la planificació curricular, la pedagogia i l’avaluació de la comprensió i composició de textos multimodals.