2018

Gerardo Santos

Periodista. Redactor, muntador de vídeo

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Del 24 al 30 de setembre de 2018

Biografia —

Gerardo Santos Cardosa (L’Hospitalet de Llobregat, 1987). Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat la ràdio a ComRàdio i a Ràdio Sabadell, l’audiovisual amb la productora Cultural Dogs, ha narrat històries puntualment a eldiario.es, El Periódico de Catalunya i Públic; i col·labora amb la revista Barcelona Metròpolis. Membre del col·lectiu d’acció periodística SomAtents des que es va fundar. Actualment n’és el coordinador.

Projecte —

Com a coordinador del col·lectiu SomAtents, a Faber treballaré en com tirar endavant i enfortir el col·lectiu, organització de cara a la temporada 2018/19, la consolidació de la seva oferta formativa, l’assoliment de la regularitat en la publicació d’articles periodístics i la ideació d’un pla d’empresa que asseguri el futur del col·lectiu. 

2018

Gerardo Santos

Journalist, copywriter and video editor. 

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

From September 24 to September 30, 2018

Biography —

Gerardo Santos Cardosa (L’Hospitalet de Llobregat, 1987). Graduate in Journalism from the Universitat Autònoma de Barcelona, ​​he has worked on radio in ComRàdio and Radio Sabadell, audiovisual creation in Cultural Dogs production company, has narrated stories at eldiario.es, El Periódico de Catalunya and Públic; and collaborates with the magazine Barcelona Metropolis. Member of the collective of journalistic action SomAtents since it was founded. He is currently the coordinator.

Project —

As coordinator of the SomAtents collective, at Faber I will work on how to move forward and strengthen the collective, organization for the 2018/19 season, the consolidation of its training offer, the achievement of regularity in the publication of newspaper articles and the ideation of a business plan to ensure the future of the collective.