2019

Guanyan (Amelie) Fan

Estudiant de doctorat

Pequín (la Xina)

Del 23 al 30 d’abril de 2019

Biografia —

Guanyan (Amelie) Fan és llicenciada i té estudis de màster. I actualment és estudiant de doctorat a l’Escola d’Administració de Recursos d’Informació de la Universitat iSchool@Renmin de la Xina, sota la supervisió de la professora Sherry L. Xie. Està interessada en la gestió de la informació digital, en particular els registres digitals i les proves digitals, i les seves relacions dins dels sistemes d’informació de les organitzacions. El seu programa de doctorat explora els casos de descobriment electrònic en el context legal xinès, i el paper proactiu de la gestió de registres organitzacionals per abordar els desafiaments potencials del descobriment electrònic. Abans de continuar amb el seu programa de doctorat, va treballar en projectes governamentals relacionats amb la gestió de registres i el compliment legal a la ciutat de Pequín i ha participat en diversos projectes de recerca sobre gestió d’informació digital des 2014.

Projecte —

El meu projecte té com a objectiu explorar la relació entre la gestió de registres organitzatius i el descobriment electrònic per a diverses jurisdiccions dins del seu propi context legal sota el marc de la governança de la informació local. Les converses se centraran en els temes següents: 1. Conceptes de prova electrònica i descobriment electrònic (e-discovery) en el context jurídic; 2. Entorn processal, per exemple, normes relatives a la càrrega de la prova en casos civils, autenticació de proves com a condició prèvia a l’admissibilitat. 3. Conceptes relacionats amb el valor probatori dels registres, com la fiabilitat, autenticitat i fiabilitat dels mateixos. 4. Tecnologies de sistemes d’informació omnipresents que s’utilitzen en els programes de governança de la informació en les organitzacions, i les seves relacions amb l’e-discovery.