2019

Hamid Sulaiman

Novel·lista gràfic i artista

Síria

Del 8 al 22 de març de 2019

Biografia —

El novel·lista gràfic, pintor i il·lustrador Hamid Sulaiman va néixer a Damasc el 1986. Es va graduar en Arquitectura i Art a la Universitat de Damasc el 2010. Després de l’esclat de la Guerra Civil el 2011, va ser empresonat temporalment i finalment va fugir per Jordània a Egipte i d’allí a Alemanya i França. La seva primera novel·la gràfica sobre la guerra de Síria, Freedom Hospital (2016), va ser publicada amb gran èxit de crítica i descrita com una “fosca obra mestra sobre la guerra mundial al llindar” per Tobias Rapp a Der Spiegel, i com un “poderós relat del descens de Síria al cataclisme” per Joe Sacco. La seva traducció a l’anglès, publicada per Penguin, va guanyar el Premi de Traducció PEN 2017 i el llibre ha estat traduït fins ara al francès, alemany i italià. L’obra de Hamid Sulaiman ha estat exposada arreu del món i va ser adquirida pel Museu Britànic. Actualment està treballant en una segona novel·la gràfica que aprofundeix en la fascinació contemporània per el tatuatge.

La participació de Hamid Sulaiman a Kosmopolis forma part del projecte Literary Europe Live Plus, recolzat pel Programa Europa Creativa de la Unió Europea i organitzat per Literatura sense fronteres.

“Amb la intimitat d’una persona que ha viscut la tragèdia però amb la moderació d’un veritable artista, Hamid Sulaiman explica una poderosa història de la caiguda de Síria en el cataclisme, a la vegada que ens recorda a aquells que encara conreen les llavors de la primavera revolucionària”

Joe Sacco

Projecte —

Durant la meva estada a la residència a Faber, em centraré en una nova novel·la gràfica, titulada Fill-IN, i que tracta del meu viatge al món del tatuatge, la seva història i significat social, la fascinació i popularitat contemporània, i sobre el desenvolupament de la meva pròpia habilitat i coneixement del tatuatge com una extensió del meu art.

2019

Hamid Sulaiman

Graphic Novelist and Artist

Syria

From March 8 to March 22, 2019

Biography —

Graphic novelist, painter and illustrator Hamid Sulaiman was born in Damascus in 1986. He graduated in architecture and art from the University of Damascus in 2010. After the outbreak of the civil war in 2011, he was temporarily imprisoned and eventually fled via Jordan to Egypt and from there to Germany and France. His debut graphic novel about the Syrian war, Freedom Hospital (2016), was published to wide critical acclaim and described as a “dark masterpiece about the world war at our doorstep” by Tobias Rapp in Der Spiegel, and as a “powerful tale of Syria’s descent into cataclysm” by Joe SaccoIts translation into English, published by Penguin, won the 2017 PEN Translates Award and the book has so far been translated into French, German and Italian. Hamid Sulaiman’s work has exhibited worldwide and was acquired by the British Museum. He is currently working on a second graphic novel which delves into the contemporary fascination with tattoo.

Hamid Sulaiman’s participation in Kosmopolis is part of the project Literary Europe Live Plus supported by the Creative Europe Programme of the European Union and organised by Literature Across Frontiers.

‘With the intimacy of a person who has lived the tragedy himself but with the restraint of a true artist, Hamid Sulaiman tells a powerful tale of Syria’s descent into cataclysm while reminding us of those still tending the seeds of the revolutionary spring.’

Joe Sacco

Project —

During my Faber residency I will focus on a new graphic novel with the working title Fill-IN about his journey into the world of tattoo, its history and social meaning, contemporary fascination and popularity, and about developing his own skill and knowledge of tattooing as an extension of his art.