2018

Heike Freire

Formadora, educadora, assessora i ponent internacional

Del 22 d’abril al 2 de maig de 2018

Biografia —

Formadora, educadora, assessora i ponent internacional, Heike Freire imparteix conferències i tallers per tot el món, des de fa més de vint anys. Les seves investigacions sobre les relacions entre salut, benestar i aprenentatge en la natura l’han convertit en un referent mundial en matèria de Pedagogia Verda, un enfocament educatiu que desenvolupa des dels anys 90, plasmat en centenars d’articles, així com en dues obres: Educar en verd. Idees per apropar els nens i les nenes a la natura (Graó, 2011), traduït a sis llengües, i ¡Estate quieto y atiende!: Ambientes más saludables para prevenir los trastornos infantiles (Herder, 2017). Amb els seus amplis coneixements, la seva experiència i la seva gran calidesa humana, Heike acompanya educadors, famílies, professionals, escoles i organitzacions en els seus processos de renaturalització.

Llicenciada en Psicologia i Filosofia per la Universitat de Paris X (Nanterre), ha estat assessora del govern francès, des de l’Institut d’Educació Permanent de Paris, al costat d’antics col·laboradors d’Ivan Illich i Paulo Freire.

Experta en infància i innovació educativa, és a més periodista i escriptora. Ha dirigit les revistes Cuadernos de Pedagogía (Wolters Kluwer) i Mente Sana (RBA). També ha coordinat l’obra col·lectiva Infància i adolescència (Wolters Kluwer, 2012) i, actualment, té en premsa dos nous títols: Bienestar, buentrato y democracia i Patios vivos: una oportunidad para renaturalizar la escuela, tots dos a l’editorial Octaedro.

El seu compromís amb la felicitat i el ple desenvolupament de les potencialitats de nens, nenes i joves, l’ha portat a implicar-se com a activista pels drets de la infància, en particular per defensar el seu dret a autogestionar-se i a estar a l’aire lliure.

Projecte —

La pedagogia verda com a enfocament educatiu. La pedagogia verda situa la connexió amb la natura “fora” i “dins” de l’ésser humà, en el centre de la seva reflexió i de la seva pràctica. Ofereix un marc teòric així com estratègies i eines concretes per acompanyar el desenvolupament i l’aprenentatge de nens i nenes a l’aire lliure, en espais vius, tenint en compte la seva naturalesa. Des d’un enfocament holístic, atén les necessitats autèntiques d’alumnes, educadors, mares i pares, i integra els diferents aspectes o “finestres” de l’ésser humà: sensació, emoció, intuïció, imaginació, memòria i pensament.

Una proposta de canvi radical en la manera d’entendre l’educació amb l’objectiu de provocar una transformació en l’estructura de la consciència individual i social, de la nostra espècie, que ens permeti passar d’un jo (o un nosaltres) separat del medi, a una autèntica consciència ecològica.