2019

Huey-Min Chuang

Directora de Desenvolupament Econòmic i Empresarial

Brooklyn, Nova York (Estats Units)

Del 23 al 30 d’abril de 2019

Biografia —

La Sra. Huey-Min Chuang treballa actualment en el desenvolupament de polítiques i programes estratègics per a petites empreses, empreses propietat de minories i/o dones, iniciatives de socors en casos de desastre i projectes generals de desenvolupament econòmic estatal. Ha guanyat nombrosos premis professionals i internacionals pel seu treball en el desenvolupament comunitari i la reforma educativa. La Sra. Chuang és una de les 40 menors de 40 anys de Crain 2012 a Nova York, una distingida jove líder de Servei Públic i becària Internacional a Taiwan el 2013, una jove líder de la Fundació Americana Suïssa el 2014, una jove líder del Consell Espanya Estats Units el 2016, una finalista de Lideratge Presidencial el 2016, una jove excel·lent mundial el 2017 i una líder de Servei Públic d’Escoles autònomes el 2017 per a les Reformes Educatives, entre molts altres reconeixements.

Projecte —

Escriure no ficció ha estat per mi una manera de processar el que veig i no entenc a través de circumstàncies i cultures divergents. L’acte de gravar les cartes en paper deixa espai per a la meva existència. Durant molt de temps, vaig escriure en codis i en secret per mantenir-nos a mi i la meva família fora de perill. No obstant això, vaig créixer fort llegint assajos personals, memòries i biografies d’altres persone i les seves paraules em van inspirar. Vaig aprendre que l’escriptura no només és poderosa per connectar dos estranys que poden sentir-se com els més alienats i oblidats del món, sinó també un regal que demana ser compartit. Per això escric.

A Faber m’agradaria treballar en la meva memòria de majoria d’edat que abraça tres països: Taiwan, l’Argentina i els Estats Units. El projecte es titula Lumi – Milu (Il·luminat en espanyol – Perdut en xinès): A labyrinth. La història s’explica a través de l’òptica d’una jove protagonista (8-18 anys) que navega a través de la sorpresa i el xoc de la gent, les circumstàncies i l’entorn. És una batalla per la supervivència, la descoberta i, en última instància, l’amor propi.

2019

Huey-Min Chuang

Senior Director of Business and Economic Development

Brooklyn, New York (United States)

From April 23 to April 30, 2019

Biography —

Ms. Huey-Min Chuang currently works in strategic policy and program development for small businesses, Minority and/ or Women owned enterprises, disaster relief initiatives and overall state economic development projects. She has won numerous professional and international leadership awards for her work in community development and education reform.  Ms. Chuang is a 2012 Crain’s New York 40 under 40 Star, a distinguished Public Service Young Leader and the International Scholar to Taiwan in 2013, 2014 American-Swiss Foundation Young Leader, a 2016 U.S.-Spain Council Young Leader, a 2016 Presidential Leadership Scholar Finalist, a 2017 Top Ten Outstanding Global Young Person, and a 2017 Charter School Public Service Leader for Educational Reforms awardee among many other awards. 

Project —

Writing non-fiction has been a way for me to process what I see and don’t understand across circumstances and diverging cultures.  The act of etching letters onto paper holds space for my existence. For a long time, I mostly wrote in codes and in secret to keep me and my family safe.  However, I grew up strong reading personal essays, memoirs, and biographies of others whose words inspired me.  I learned that writing is not only powerful in connecting two strangers who may feel like the most alienated and forgotten in the world, but also a gift that begs to be shared.  That is why I write.

At Faber I would like to work on my coming of age memoir that spans three countries: Taiwan, Argentina, and the United States.  The project is entitled: “Lumi – Milu (Illuminated in Spanish – Lost in Chinese): A labyrinth”.  The story is told through the lenses of a protagonist young girl (8-18 years old), who is navigating through the awe and shock of people, circumstances, and surroundings.  It is a battle for survival, discovery, and ultimately self-love.