2017

Ibis Albizu

Doctora en Filosofia i titulada en Ballet

País Basc

Del 12 al 26 de març de 2017

Biografia —

Ibis Albizu és doctora en Filosofia per la Universitat Complutense de Madrid. Titulada en Ballet per la Royal Academy of Dance, és llicenciada i màster en filosofia. El seu projecte doctoral va estar becat per diferents institucions, com l’emblemàtica Residència d’Estudiants. Ha estat docent de la Facultat de Filosofia de la UCM i ha fet estades de recerca a universitats com París VIII, i en centres de documentació com el Ballet de l’Òpera de París. És autora de nombrosos articles i ha impartit conferències en diferents ciutats d’Espanya i França, on exerceix com a crítica de dansa. La seva línia de recerca se centra en la teoria de la dansa i la construcció conceptual de la modernitat. Els seus dos primers llibres veuran la llum el 2017.

Projecte —

Durant la meva estada a Faber faré una doble tasca: investigació i crítica de dansa. La meva intenció és indagar en el concepte de naturalesa present en les propostes coreogràfiques dels residents. Aquesta noció, recurrent en la dansa moderna i contemporània, sol correspondre amb idees de gran pes filosòfic, com l’alliberament del cànon clàssic o el retorn a la naturalesa perduda. La tasca d’investigació donarà lloc a un seminari, una conferència i un article acadèmic. En paral·lel, m’agradaria compartir l’experiència coreogràfica dels residents fent entrevistes i difonent el seu treball en premsa especialitzada.