2017

Inari Listenmaa

Estudianta de doctorat i professora

Finlàndia

Del 3 al 6 de febrer de 2017

Biografia —

Inari Listenmaa és una estudianta de doctorat i estudia la tecnologia del llenguatge a la University of Gothenburg i a la Chalmers University of Technology. Actualment treballa en el projecte REMU (Reliable Multilingual Digital Communication). L’interessa la tecnologia del llenguatge basat en regles, i el seu tema d’investigació actual és l’anàlisi de la gramàtica del formalisme Constraint Grammar. Ensenya Algorismes, Sintaxi Computacional i Ciències de la Computació a la Societat, entre d’altres.